O nas

Branżowy Zespół Rozliczeniowy Teamlex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oferuje usługi dla biznesu w celu wspierania innowacyjności i rozwoju poszczególnych przedsiębiorstw. Wsparcie polega na kompleksowej obsłudze firm w zakresie bieżącej działalności oraz planowanych działań rozwojowych.

Proponujemy szeroką obsługę prawną i księgową, a przede wszystkim podejmujemy działania wspierające podmioty gospodarcze w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych UE. Wspieramy realizację, a także całościowe rozliczanie Beneficjenta z wprowadzonego projektu.

Branżowy Zespół Rozliczeniowy Teamlex Sp. z o.o. oferuje wsparcie dla firm na każdym etapie ich działalności. Pracujemy by podnieść konkurencyjność i wartość rynkową naszych Klientów.

Dotacje UE

Otrzymane dotacje

BRANŻOWY ZESPÓŁ ROZLICZENIOWY TEAMLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie nowych i udoskonalonych usług w spółce BZR Teamlex”

Celem projektu jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności firmy poprzez działania mające na celu dostosowanie oferty do wymagań panujących na rynku oraz pozyskanie nowych odbiorców.

Efektem projektu będzie nowa usługa organizacji szkoleń z zakresu księgowości. Wnioskodawca planuje wykorzystać nowoczesne narzędzia informatyczne, w celu świadczenie usługi na najwyższym możliwym poziomie. Udoskonaloną usługą będzie rozliczanie grantów i dotacji dla firm. Pozyskanie oprogramowania w ramach projektu spowoduje obniżenie ceny oferowanych usług oraz poszerzy ilość dostępnych usług co przełoży się na wzrost zadowolenia klientów, którzy będą mogli wybierać usługi najbardziej odpowiadające ich potrzebom. Usługi pod względem wielu cech i parametrów będą przewyższały dotychczas oferowane usługi na rynku. Zostanie zlikwidowana dotychczasowa bariera ilościowa i cenowa w kontaktach z klientami.

Dofinansowanie projektu z UE: 371.700,00 PLN

Obsługa dotacji

Branżowy Zespół Rozliczeniowy Teamlex Sp. z o.o. oferuje wszechstronne i profesjonalne doradztwo w zakresie pozyskiwania, wdrażania i rozliczanie dotacji pochodzących z funduszy strukturalnych UE.

Księgowość

W ramach prowadzonej działalności Branżowy Zespół Rozliczeniowy Teamlex Sp. z o.o. oferuje kompleksowe usługi księgowe dla firm. Proponujemy pełną obsługę księgową dla:

 • osób fizycznych,
 • spółek kapitałowych,
 • fundacji i stowarzyszeń.

Do podstawowej działalności w ramach zleconych usług księgowych wchodzą:

 • prowadzenie ksiąg handlowych i podatkowych,
 • obsługa płacowa i rozliczenia z ZUS,
 • organizacja i prowadzenie rachunkowości,
 • badanie sprawozdań finansowych.

W procesie kompleksowej obsługi Beneficjentów dotacji pozyskanych z funduszy strukturalnych UE, Branżowy Zespół Rozliczeniowy Teamlex Sp. z o.o. specjalizuje się w profesjonalnej obsłudze księgowej wdrożonych projektów. Zapewniamy prowadzenie pełnej i spójnej dokumentacji księgowej, która jest niezbędnym wyznacznikiem spełnienia kryteriów wymaganych przez Instytucje Nadzorujące.

Branżowy Zespół Rozliczeniowy Teamlex Sp. z o.o. oferuje kompleksową obsługę księgową Beneficjenta na każdym etapie realizacji prowadzonego projektu dofinansowanego z funduszy strukturalnych UE oraz przygotowanie pełnych sprawozdań i rozliczeń końcowych otrzymanej danej dotacji.

Obsługa prawna

Branżowy Zespół Rozliczeniowy Teamlex Sp. z o.o. oferuje szeroką gamę usług prawnych skierowanych do osób prawnych, przedsiębiorców, organów administracji publicznej, fundacji, stowarzyszeń i klientów indywidualnych.

Pełen profesjonalizm oraz rzetelność w prowadzeniu poszczególnych spraw zapewniają naszym Klientom satysfakcjonującą obsługę na najwyższym poziomie.

Oferujemy bieżące doradztwo prawne w ramach prowadzonej działalności. Obsługa prawna dla poszczególnych Klientów może mieć formę:

 • stałej kompleksowej obsługi prawnej,
 • doraźnej współpracy realizowanej w ramach stałej umowy,
 • jednorazowych porad prawnych,
 • szkoleń specjalistycznych dla zarządów lub pracowników.

Szczególną ofertą dla osób prawnych jest kompleksowa obsługa prowadzonej bieżącej działalności oraz profesjonalne przeprowadzanie przekształceń oraz fuzji. Realizujemy również wszystkie działania związane zakładaniem spółek każdego rodzaju oraz oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych na terenie całego kraju.

Profesjonalna obsługa prawna jest niezwykle istotnym elementem przygotowania procesu wnioskowania o dotacje w ramach funduszy strukturalnych UE. W związku z powyższym Branżowy Zespół Rozliczeniowy Teamlex Sp. z o.o. oferuje w ramach kompleksowej obsługi Klienta przygotowywanie wszelkich analiz i dokumentacji prawnej niezbędnej do aplikowania o dotacje unijne. Przeprowadzamy również konsultacje i audyty w trakcie wdrażania przyznanej Beneficjentowi dotacji tak, by w efekcie końcowych rozliczeń projektu przed Instytucją Nadzorującą nie wystąpiły błędy lub przeszkody mogące prowadzić do obowiązku zwrotu otrzymanej dotacji.

Doświadczenie i profesjonalizm Branżowego Zespołu Rozliczeniowego Teamlex Sp. z o.o. daje pewność i spokój swoim Klientom.

Zapytania ofertowe

Branżowy Zespół Rozliczeniowy Teamlex Sp.z o.o. nie tylko pomaga innym przedsiębiorstwom w zakresie dotacji unijnych. Jesteśmy również firmą, która uzyskała pozytywną ocenę projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Zamierzamy realizować projekt w ramach działania 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 prowadzone przez Urząd Marszałkowski województwa Wielkopolskiego

W związku z powyższym, poniżej zamieszczamy zapytania ofertowe na poszczególne zakresy realizacji projektu. Oferty należy składać zgodnie z wytycznymi określonymi w danym zapytaniu ofertowym.

Kontakt

Branżowy Zespół Rozliczeniowy TEAMLEX Sp. z o.o.
Poznań, ul. Marcelińska 92
60-324 Poznań
telefon: 601 872 563
E-mail: info@teamlex.pl